Viderekobling

Viderekobling kan du enkelt gjøre fra mobilen.

  • Generell viderekobling:

Viderekobles ved ikke svar etter 20 sek, ved ikke kontakt og ved opptatt: **004*telefonnummer det skal kobles til #, trykk på ring/send

  • Direkte viderekobling:

Samtalen settes direkte over, det vil ikke ringe på din egen mobil: **21*telefonnummeret det skal kobles til#, trykk ring/send

  • Viderekobling ved ikke svar, med egendefinert tidsforsinkelse (tid før samtalen viderekobles):

**61*telefonnummeret det skal kobles til**tid i sekunder (maks 30)#, trykk ring/send

  • Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning el):

**62*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send

  • Viderekobling ved opptatt:

**67*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send

For noen mobiler kan det være nødvendig å taste inn to stjerner foran telefonnummeret det skal viderekobles til. Eksempel: **004**telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send.

Slå av viderekobling

  • Slå av alle viderekoblinger: ##002#, trykk ring/send
  • Slå av Direkte viderekobling: ##21#, trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved ikke svar: ##61#,trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller lignende): ##62#, trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved opptatt: ##67#, trykk ring/send

Pris ved viderekobling

Du betaler vanlig samtalepris for telefoner som viderekobles. Samtaleprisen er lik den du ville betalt om du ringer direkte til nummeret det viderekobles til.

Merk at viderekobling til utenlandsk nummer vil ha samme pris som samtalepriser til utlandet, selv om du befinner deg i EU/EØS.

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 5 syntes dette var nyttig