Mobilsvar

Mobilsvar er en kostnadsfri tjeneste som gir deg egen talepostkasse. Hvis du ringer for å høre dine beskjeder belastes dette som en ordinær samtale.

Ditt mobilsvar nummer er 91509001. Ved å ringe hit kan du blant annet endre på talemeldingen din, og høre på beskjeder.

 

Slå av eller på MobilSvar

MobilSvar er slått på som standard.

Slå av MobilSvar: Tast ##002#, trykk ring/send.

Slå på MobilSvar: Tast *004*+4791509001#, trykk ring/send.

 

Endre tiden før samtalen går til MobilSvar

Du kan velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunders ringetid

  1. Tast *61*91509001**<antall sekunder›#

  2. Trykk send/ring, for eksempel: *61*91509001**15# og send/ring.

Om du skal bruke en eller to stjerner før du taster inn antall sekunder, avhenger av typen mobiltelefon du har. Du vil få en feilmelding om du taster feil antall stjerner.

Merk, har du Tvilling endres ringetiden for viderekobling fra mobilen med hoved-SIMkortet.

 

Legge inn personlig velkomsthilsen

Ring 915 09 002 fra din mobil for å legge inn ny eller endre velkomsthilsen.

 

Sjekke MobilSvar fra en annen telefon

  1. Ring + 47 og ditt mobilnummer. Det vil ringe som vanlig på ditt nummer.

  2. Når du hører din egen velkomsthilsen, avbryt denne med å taste *.

  3. Tast deretter din MobilSvar-kode, trykk #. Har du glemt koden, får du den tilsendt ved å taste *. Koden sendes til ditt mobilnummer.

 

Mobilsvar-kode

Vi anbefaler deg å endre til en personlig kode som er enklere å huske. Du trenger koden når du ønsker å høre på dine beskjeder fra en annen telefon.

Koden må være mellom 4 og 6 siffer.

Slik endrer du kode:

  • De 3 første gangene du ringer MobilSvar får du hjelp via startveiledningen til å endre koden til en personlig kode.

  • Ring MobilSvar, trykk 3 når du er kommet i hovedmenyen. Følg veiledningen du får opplest.

 Har du glemt koden? Send SMS MS til 1999 for å få tilsendt MobilSvar-koden til din mobil.

 

Mobilsvar i utlandet

Ring +47 915 09 001 fra din mobil, tast inn MobilSvar-koden. Har du ikke MobilSvar-koden din, send SMS MS til 1999.

Når du befinner deg i utlandet blir du fakturert vanlig samtaletakst hvis du hører på en melding som er lagt igjen på din MobilSvar.

Du blir ikke fakturert hvis noen legger igjen en beskjed selv om du befinner deg i utlandet.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig